1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TẠI DIỄN ĐÀN THẢO DƯỢC QUÝ
  + Nói Không Với Đăng Bài Trùng Nội Dung, Sai Chuyên Mục Đăng Tin
  + Khác Tiêu Đề Và 30% Nội Dung Tin Đăng
  + Không Trái Với Thuần Phong Mỹ Tục Và Quy Định Của Pháp Luật VN...
  BQT Sẽ Banned TV Và Xóa Tất cả bài viết mà không cần báo trước...

Recent Content by tienlen22862

 1. tienlen22862
 2. tienlen22862
 3. tienlen22862
 4. tienlen22862
 5. tienlen22862
 6. tienlen22862
 7. tienlen22862
 8. tienlen22862
 9. tienlen22862
 10. tienlen22862
 11. tienlen22862
 12. tienlen22862
 13. tienlen22862
 14. tienlen22862
 15. tienlen22862